کاش دلم هم....

کاش میشد تو دلمون هم یه پست ثابت بزاریم....

تا همیشه و واسه هر موضوع و مبحث و تصمیمی اول اونو ببینیم و بیاد تو یادمون!!!

گاهی فراموش میکنیم خیلی چیزا رو ...

دیدین؟

بعد که یادمون میاد افسوسش رو میخوریم....ولی کار از کار گذشته!!!

تو عصبانیتا....

تو سختیا....

تو لحظه های حساس عمرمون....

خیلی چیزا رو فراموش میکنیم....
شاید....

اگر دلم پست ثابتی داشت آنرا به نام ولایت میزدم یا علی....

اگر دلم پست ثابتی داشت آنرا به شمیم وصل تو میزدم مهدی جان....

و شاید هم اگر دلم پست ثابتی داشت.....

به نام نمک ناشناسی هایم میزدم....

آنقدر چیز ها هستند که فراموش میکنیم....که در لحظه انتخاب هم بینشان باز فراموش میکنیم!!!!

اسممان بر رویمان است...

انسان....

فراموشکاریم....