در 9 دی مردم آمدند بساط فتنه و فتنه گران را در هم پیچیدند.تحلیگران خارجی وقتی حضور مردم در 9 دی را دیدند گفتند از بعد از رحلت امام یا بعضی گفتند بعد از حر کات اول انقلاب هیچ اجتماعی با این شور و هیجان وجود نداشته که مردم وارد میدان شدند.این حقیقت 9 دی است.

"امام خامنه ای مدظله العالی"




..................حماسه ی9 دی......................