گفتـــــــــم از اینجـــــــا تا کـــــــــربلا چقــــــــــدر راه هست؟


گفتـــــــــن آنقـــــــــــدر کـــه از عمق جــــــــــــان بگویی : 


الســـــــــلام علیک یا اباعبـــــداللـــه


نزدیک تـــــــــو فقطـــ عشـــــق می بارد بر دلــــــــــــم حسیــــــــــن...