پرسیـــــــد: حالا چرا این زمــــــان را برای بازگشت بـــ ه ایــــــــران انتخـــــــاب کردید؟
 

فـــــرمود : 

چون دیدم تمام شیاطین عالم به من توصیه می کنند که نرو و سفرت را به تاخیر بینداز، 

فهمیدم باید همیـــن حالا بروم...
اماما! هنوز روی ویلچر نشسته‌اند جانبازان قطع نخاعی… هنوز تیر می‌کشد قلب ساسان… هنوز «ثارالله» پر از بچه‌های اروند است… هنوز خیابان انقلاب، مالامال از مرد است… دست نوازشی! ‌های‌های اشکی! تفسیر حمدی!…

اماما! هنوز مادران شهدا قبل از نشستن بر سر مزار جگرگوشه‌شان، رو به مرقد می‌گویند، 
«السلام علیک یا روح‌الله»… 

و هنوز شعار بسیجیان این است؛ «حزب فقط حزب‌الله، سیدعلی روح‌الله«.

امامــــــا هنـــــــوز هم آمـــــــریکا هیــــــــچ غلطــــــــی نمی توانــــــــد بکند


آغـــــاز دهــــه فجــــــــر مبارکـــــــ