وقتی مشغول نگاه کردنش باشی خاموش میشه و لحظاتی بعد روشن میشه و شبکه ی دیگه ای رو نشون میده . با این که گاهی وقتها تصویری رو نشون نمیده اما اگه نگاهی بهش نشه صدای اسپیکر هاش گوش همه رو کر میکنه و متأسفانه راهی هم جز تحمل کردنش نیست . اینا مشخصات تلوزیونیه که کنترلی نداره . یه همچین وسیله ای حتی اگه مفت باشه باز هم کسی حاضر نیست همچین چیز ترسناکی رو وارد خونش کنه و هیچ کس علاقه ای به این وسیله و یا حتی شخصی که کوچکترین کنترلی رو خودش نداره نشون نمیده ... هستن آدم هایی که با این تلوزیون ها هیچ فرقی نمیکنن . و شاید بدتر از اینها هم باشند که صد درصد بهتر نیستند . اگه باور ندارین کافیه فقط برای چند دقیقه دست دوستاتونو بگیرینو برین به بهزیستی های معلولین شهرتون ... فرشته هایی رو میبینید که برای بقیه چندش آورن ... 
1+کاش یه وقتایی خودمونو جاشون بذاریم ... 
2+ به دنبال خودم چون گردبادی خسته می گردم