ده نكته از مرحوم رجبعلی خیاط رحمه الله علیه.... ۱. اگر به قدر ترسیدن از یك عقرب، از عِقاب خدا بترسیم، عالَم اصلاح می شود. ۲. تو برای خدا باش، خدا و همه ملائكه اش برای تو خواهند بود. «مَن كانَ لله، كان الله لَه» ۳. سعی كنید صفات خدایی در شما زنده شود؛ خداوند كریم است، شما هم كریم باشید. رحیم است، رحیم باشید. ستاّر است، ستار باشید... ۴. دل جای خداست، صاحب این خانه خداست. آن را اجاره ندهید. ۵. كار را فقط برای رضای خدا انجام دهید، نه برای ثواب یا ترس از جهنّم. ۶. اگر انسان علاقه ای به غیر خدا نداشته باشد، نفس و شیطان زورشان به او نمی رسد. ۷. اگر كسی برای خدا كار كند، چشم دلش باز می شود. ۸. اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه ندهید، آنچه را دیگران نمی بینند شما می بینید. و آنچه دیگران نمی شنوند، شما می شنوید. ۹. هركاری می كنید نگویید: "من كردم"، بگویید: «لطف خداست». همه را از خدا بدانید. ۱۰. نفس امّاره را مهار كنید و با آن مخالفت كنید. تعجیل درظهور، صلوات