ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر بر شما مبارک

خداوند لبخند زد

دختر آفریده شد!

لبخند خدا روزت مبارک

روز دخترای گل مبارک